UTILICE ESTE FORMULARIO PARA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS

TELÉFONOS INTERNOS ÚTILES

Departamentos Porterías Bares Gimnasios
Deportes 15 Anexo 12 Caribe I 33 De musculación 29
Administración 22 Neptuno 27 Zion Velasco 30
Tesorería 21 Match Point 24 84 40
Cobranzas 14 Buffet Náutico 39
Personal 16
Dormitorio 41
Cabina de Tenis 26